Korte nyheder

Lægeskift

Da klinikken pr. 1.11.2022 er blevet opsplittet har alle patienter modtaget brev om lægeskift. De patienter der ikke har reageret på brevet er blevet fordelt enten til Lægerne Aabos Plads …

Mundbind

Det er ikke længere påkrævet for patienter at bære mundbind ved lægebesøg. Vi henstiller dog til at patienter med luftvejssymptomer, hoste, halssmerter og forkølelse fortsat bærer mundbind.

Plejecenter

Klinikken er tilknyttet Lundbyesgade, Thomasminde, og Uttrupgaard plejecentre. Dvs. at alle beboere på centrene får tilbudt at skifte læge hertil. Samarbejdet betyder at lægerne i klinikken kommer på plejecentrene med jævne mellemrum, ligesom …