Korte nyheder

Mundbind

Det er ikke længere påkrævet for patienter at bære mundbind ved lægebesøg. Vi henstiller dog til at patienter med luftvejssymptomer, hoste, halssmerter og forkølelse fortsat bærer mundbind.

Plejecenter

Klinikken er tilknyttet Lundbyesgade, Thomasminde, Trækbanen og Uttrupgaard plejecentre. Dvs. at alle beboere på centrene får tilbudt at skifte læge hertil. Samarbejdet betyder at lægerne i klinikken kommer på plejecentrene med jævne mellemrum, ligesom …

Åben blodprøvetagning

Åben blodprøvetagning er suspenderet. Dette for at reducere antallet af patienter i venteværelset og dermed undgå eventuel smittespredning af f.eks Covid-19 Du kan fortsat aftale tid til blodprøver. Du skal …